krockat bilen bilskadeverkstad

Bilskadeverkstad

Krockat bilen? Vi lagar alla typer av krockskador!

Såhär går det till:

1: Anmäl skadan till Ditt försäkringsbolag.

2: Kom in till oss och visa upp Din skada. Ingen tidsbokning eller föranmälan behövs. Medtag skadenumret som Du fått från försäkringsbolaget. Observera att vi alltid har lättare att bedöma skadan på en ren bil. 

3: Vi dokumenterar och tar foton på Din bil, och sammanställer en kalkyl som vi skickar till försäkringsbolaget. Vi inväntar sedan skadesvar innan vi kan påbörja reparationen.