krockat bilen bilskadeverkstad

Om oss

Vårt bilskadecenter har funnits i Sölvesborg sedan 1997, från början under namnet Tony Karlssons Glas och Bilrikt. 2001 ombildades företaget till Glas & Bilrikt i Sölvesborg AB, och 2002 flyttade vi in i våra nybyggda lokaler på Industrivägen. Vi har sedan dess utvecklat och byggt ut en stor del.

Försäkringsärenden är det vi inriktar oss på, och samarbetar med de flesta försäkringsbolag. 

Vi är medlemmar i Motorbranschens Riksförbund, och är sedan 2015 även Lupincertifierad Klass-1-verkstad. Detta är den högsta klassificeringen och innebär att vi får utföra samtliga förekommande kollisionsskadereparationer inklusive strukturella och heta arbeten.

Ring oss idag

0456 - 196 65